Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 5 trang 69 Toán 6 Cánh diều: Vẽ trục số nằm...

Bài 5 trang 69 Toán 6 Cánh diều: Vẽ trục số nằm ngang, chỉ ra hai số nguyên có điểm biểu diễn cách điểm -3 một khoảng là 2 đơn vị...

Giải bài 5 trang 69 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 2: Tập hợp các số nguyên

Câu hỏi: Vẽ trục số nằm ngang, chỉ ra hai số nguyên có điểm biểu diễn cách điểm -3 một khoảng là 2 đơn vị. Sau đó tìm số đối của hai số nguyên đó.

Giải: Trục số:

Hai số nguyên: -5 và 1

  • Số đối của -5 là 5
  • Số đối của 1 là -1