Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 6 trang 17 Toán 6 tập 1 cánh diều: Dùng máy...

Bài 6 trang 17 Toán 6 tập 1 cánh diều: Dùng máy tính cầm tay để tính 1 234 + 567...

Giải bài 6 trang 17 Toán 6 Sách cánh Diều tập 1 – Bài 3: Phép cộng – Phép trừ các số tự nhiên

Câu hỏi: Sử dụng máy tính cầm tay:

Dùng máy tính cầm tay để tính:

1 234 + 567               413 – 256           654 – 450 – 74

Quảng cáo

Giải: Sử dụng máy tính cầm tay để tính:

1 234 + 567 = 1 801

413 – 256 = 157

654 – 450 – 74 = 130