Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Đặt tính để tính: 341 x 157

Đặt tính để tính: 341 x 157...

Giải câu hỏi 1 trang 19 Toán lớp 6 tập 1 sách cánh Diều – Bài 4 Phép nhân phép chia các số tự nhiên.

Câu hỏi: Đặt tính để tính:

341 x 157

Giải: Ta có

Quảng cáo

Vậy 341 x 157 = 53 537