Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 6 trang 43 Toán 6 SGK cánh diều: Bạn An nói...

Bài 6 trang 43 Toán 6 SGK cánh diều: Bạn An nói với bạn Bình: “Đầu tiên tôi có 11 là số nguyên tố. Cộng 2 vào 11 tôi được 13 là số nguyên...

Giải bài 6 trang 43 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 10: Số nguyên tố. Hợp số

Câu hỏi: Bạn An nói với bạn Bình: “Đầu tiên tôi có 11 là số nguyên tố. Cộng 2 vào 11 tôi được 13 là số nguyên tố. Cộng 4 vào 13 tôi được 17 cũng là số nguyên tố. Tiếp theo cộng 6 vào 17 tôi được 23 cũng là số nguyên tố.  Cứ thực hiện như thế, mọi số nhận được đều là số nguyên tố”. Hỏi cách tìm số nguyên tố bạn An có đúng không?

Giải: Cách tìm số nguyên tố bạn An có đúng. Vì mỗi lần cộng như ta đều nhận được là số nguyên tố.