Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Tìm một ước nguyên tố của 187

Tìm một ước nguyên tố của 187...

Giải câu hỏi 1 trang 44 Toán lớp 6 tập 1 sách cánh Diều – Bài 11: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Câu hỏi: Tìm một ước nguyên tố của 187

Giải: Một ước nguyên tố của 187 là: 11