Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 6 trang 59 Toán 6 SGK Cánh diều: Dọc theo hai...

Bài 6 trang 59 Toán 6 SGK Cánh diều: Dọc theo hai bên của một con đường dài 1500 m, các cột điện được dựng cách nhau 75 m...

Giải bài 6 trang 59 Toán 6 tập 1 Sách cánh diều. Bài tập cuối chương 1 Số tự nhiên

Câu hỏi: Dọc theo hai bên của một con đường dài 1 500 m, các cột điện được dựng cách nhau 75 m (bắt đầu dựng từ đầu đường). Để tăng cường ánh sáng, người ta dựng lại các cột điện ở cả hai bên con đường (cũng bắt đầu dựng từ đầu đường) sao cho ở mỗi bên đường các cột điện chỉ còn cách nhau 50 m. Họ tận dụng những cột điện cũ không phải dời đi. Hãy tính tổng chi phí cần thiết để hoàn thành dựng cột điện mới cho con đường, biết chi phí dựng một cột điện mới là 4 triệu đồng.

Giải: Số cột điện cũ đã dựng trước đó là: 1500 : 75 = 20 (Cột)

Tổng số cột điện cần có để đủ ánh sáng cho con đường là: 1500 : 50 = 30 (Cột)

Quảng cáo

=> Số cột điện cần dựng thêm là: 30 – 20 = 10 (Cột)

=> Chi phí dựng 10 cột điện mới là: 10 . 4 = 40 (triệu đồng)

Vậy: Tổng chi phí cần thiết để hoàn thành dựng cột điện mới cho con đường là 40 triệu đồng.