Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 5 trang 59 Toán 6 SGK Cánh diều: Tìm BCNN của...

Bài 5 trang 59 Toán 6 SGK Cánh diều: Tìm BCNN của các số sau 72 và 540...

Giải bài 5 trang 59 Toán 6 tập 1 Sách cánh diều. Bài tập cuối chương 1 Số tự nhiên

Câu hỏi: Tìm BCNN của các số sau:

a) 72 và 540;

b) 28, 49, 64;

c) 43 và 53.

Giải:

a) 72 = 23. 32

540 = 22 . 33 . 5

Quảng cáo

=> BCNN(72, 540) = 23 . 33 . 5 = 1080

b) 28 = 22. 7

49 = 72

64 = 26

=> BCNN(28, 49, 64) = 26 . 72 = 3136

c) 43 và 53 là hai số nguyên tố

=> BCNN(43,53) = 43 . 53 = 2279.