Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 6 trang 87 Toán 6 Cánh diều: Tìm số nguyên x,...

Bài 6 trang 87 Toán 6 Cánh diều: Tìm số nguyên x, biết: a) 4 chia hết cho x...

Giải bài 6 trang 87 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 6: Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên

Câu hỏi: Tìm số nguyên x, biết:

a) 4 chia hết cho x;

b) – 13 chia hết cho x + 2.

Giải: a) 4 chia hết cho x => x = 2; (- 2); 4; (- 4)

Quảng cáo

b) – 13 chia hết cho x + 2.

– 13 chia hết cho 13

Nên x + 2 = 13 => x = 13 – 2 = 11