Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 7 trang 29 Toán 6 tập 1 cánh diều: Anh Sơn...

Bài 7 trang 29 Toán 6 tập 1 cánh diều: Anh Sơn vào siêu thị mua 2 chiếc áo phông giá 125 000 đồng/chiếc...

Giải bài 7 trang 29 SGK Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 6: Thứ tự thực hiện các phép tính

Câu hỏi: Anh Sơn vào siêu thị mua 2 chiếc áo phông giá 125 000 đồng/chiếc; 3 chiếc quần soóc giá 95 000 đồng/chiếc; 5 chiếc khăn mặt giá 17 000 đồng/chiếc. Anh đã trả bằng hai phiếu mua hàng, mỗi phiếu trị giá 100 000 đồng. Anh Sơn còn phải trả thêm bao nhiêu tiền?

Giải: Tổng số tiền anh Sơn phải trả là:

2 . 125 000 + 3 . 95 000 + 5 . 17 000  = 620 000 (đồng)

Quảng cáo

Số tiền anh Sơn phải trả thêm là:

620 000 –  2 . 100 000 =  420 000 (đồng)