Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 8 trang 29 Toán 6 tập 1 cánh diều: Cô Hạnh...

Bài 8 trang 29 Toán 6 tập 1 cánh diều: Cô Hạnh mua 30 quyển vở, 30 chiếc bút bi, hai hộp bút chì mỗi hộp có 12 chiếc....

Giải bài 8 trang 29 SGK Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 6: Thứ tự thực hiện các phép tính

Câu hỏi: Cô Hạnh mua 30 quyển vở, 30 chiếc bút bi, hai hộp but chì mỗi hộp co 12 chiếc. Tổng số tiền cô phải thanh toán là 396 00 đồng. Cô chỉ nhớ giá của một quyển vở là 7 500 đồng, giá của một chiếc bút bi là 2 500 đồng. Hãy tính giúp cô Hạnh xem một chiếc bút chì có giá bao nhiêu tiền.

Giải: Số tiền phải trả để mua 30 quyển vở và 30 chiếc bút bi là:

30 . 7 500 + 30 . 2 500 = 300 000 (đồng)

Số tiền phải trả để mua 2 hộp bút chì là:

Quảng cáo

396 000 –  300 000 = 96 000 (đồng)

Giá tiền của một chiếc bút chì là:

96 000 : (2 . 12) = 4 000 (đồng)