Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 7 trang 74 Toán 6 SGK Cánh diều: Một cửa hàng...

Bài 7 trang 74 Toán 6 SGK Cánh diều: Một cửa hàng kinh doanh có lợi nhuận như sau: tháng đầu tiên là – 10 000 000 đồng...

Giải bài 7 trang 74 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 3: Phép cộng các số nguyên

Câu hỏi: Một cửa hàng kinh doanh có lợi nhuận như sau: tháng đầu tiên là – 10 000 000 đồng; tháng thứ 2 là 30 000 000 đồng. Tính lợi nhuận của cửa hàng sau hai tháng đó.

Giải: Lợi nhuận của cửa hàng sau hai tháng là:

(– 10 000 000) + 30 000 000 = 20 000 000 đồng.