Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 8 trang 21 SGK Toán 6 cánh diều: Sử dụng máy...

Bài 8 trang 21 SGK Toán 6 cánh diều: Sử dụng máy tính cầm tay để tính...

Giải bài 8 trang 21 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 4: Phép nhân, phép chia các số tự nhiên

Câu hỏi: Sử dụng máy tính cầm tay

Dùng máy tính cầm tay để tính:

275 x 356            14 904 : 207             15 x 47 x 216

Quảng cáo

Giải: Sử dụng máy tính cầm tay tính ta được:

275 x 356 = 97 900

14 904 : 207 = 72

15 x 47 x 216 = 152 280