Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Viết và tính các lũy thừa sau: Năm mươi hai

Viết và tính các lũy thừa sau: Năm mươi hai...

Giải câu hỏi 1 trang 23 Toán lớp 6 tập 1 sách cánh Diều – Bài 5 Phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên.

Câu hỏi: Viết và tính các lũy thừa sau:

a) Năm mươi hai;

b) Hai lũy thừa bảy;

Quảng cáo

c) Lũy thừa bậc ba của sáu.

Giải: