Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 9 trang 83 Toán 6 SGK Cánh Diều: Công ty Ánh...

Bài 9 trang 83 Toán 6 SGK Cánh Diều: Công ty Ánh Dương có lợi nhuận ở mỗi tháng trong Quý I là – 30 triệu đồng...

Giải bài 9 trang 83 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 5: Phép nhân các số nguyên

Câu hỏi: Công ty Ánh Dương có lợi nhuận ở mỗi tháng trong Quý I là – 30 triệu đồng. Trong Quý II, lợi nhuận mỗi tháng của công ty là 70 triệu đồng. Sau 6 tháng đầu năm, lợi nhuận của công ty Ánh Dương là bao nhiêu tiền?

Giải: 

* Lợi nhuận Quý I = (- 30) . 3 = – 90 triệu đồng.

Quảng cáo

* Lợi nhuận Quý II = 70 . 3 = 210 triệu đồng.

Sau 6 tháng đầu năm, lợi nhuận của công ty Ánh Dương là: (- 90) + 210 = 120 triệu đồng.