Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Biểu diễn các số -7, -6, -4 , 0, 2, 4 trên...

Biểu diễn các số -7, -6, -4 , 0, 2, 4 trên một trục...

Giải câu hỏi 2 trang 66 Toán lớp 6 tập 1 sách cánh Diều – Bài 2: Tập hợp các số nguyên

Câu hỏi:  Biểu diễn các số -7, -6, -4 , 0, 2, 4 trên một trục

Giải: