Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Cho C = {x | x là số tự nhiên chia cho...

Cho C = {x | x là số tự nhiên chia cho 3 dư 1, 3 < x < 18}. Hãy viết tập hợp C bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp...

Giải câu hỏi 3 trang 7 Toán lớp 6 tập 1 sách cánh Diều – Bài 1 Tập hợp.

Câu hỏi: Cho C = {x | x là số tự nhiên chia cho 3 dư 1, 3 < x < 18}. Hãy viết tập hợp C bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp

Giải: Ta có C = {7; 10; 13; 16}