Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Phân tích số 40 ra thừa số nguyên tố bằng cách viết...

Phân tích số 40 ra thừa số nguyên tố bằng cách viết rẽ nhánh và theo cột dọc...

Giải câu hỏi 2 trang 45 Toán lớp 6 tập 1 sách cánh Diều – Bài 11: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Câu hỏi: Phân tích số 40 ra thừa số nguyên tố bằng cách viết “rẽ nhánh” và theo “cột dọc”

Giải: + Cách viết “rẽ nhánh”:

Quảng cáo

+ Cách viết “theo cột dọc”: