Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Sử dụng các từ “chia hết cho” “bội”, “ước” thích hợp vào...

Sử dụng các từ “chia hết cho” “bội”, “ước” thích hợp vào chỗ trống...

Giải câu hỏi 3 trang 86 Toán lớp 6 tập 1 sách cánh Diều – Bài 6: Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên

Câu hỏi: Sử dụng các từ “chia hết cho” “bội”, “ước” thích hợp cho ?

a) -16 ? -2

b) -18 là ? của -6

c) 3 là ? của -27

Quảng cáo

Giải: 

a) Do – 16 = 8 . (- 2) nên  – 16 chia hết cho (- 2)

b) – 18 là bội của – 6

c) 3 là ước của – 27