Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Tính giá trị của biểu thức: 507 – 159 – 59

Tính giá trị của biểu thức: 507 – 159 – 59...

Giải câu hỏi 1 trang 26 Toán lớp 6 tập 1 sách cánh Diều – Bài 6: Thứ tự thực hiện các phép tính

Câu hỏi: Tính giá trị của biểu thức:

a) 507 – 159 – 59;

b) 180 : 6 : 3

Quảng cáo

Giải: 

a) 507 – 159 – 59 = 348 – 59 = 289

b) 180 : 6 : 3 = 30 : 3 = 10