Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Tính giá trị của biểu thức: 18 – 4 . 3...

Tính giá trị của biểu thức: 18 – 4 . 3 : 6 + 12...

Giải câu hỏi 2 trang 27 Toán lớp 6 tập 1 sách cánh Diều – Bài 6: Thứ tự thực hiện các phép tính

Câu hỏi: Tính giá trị của biểu thức:

18 – 4 . 3 : 6 + 12

Giải: 18 – 4 . 3 : 6 + 12 = 18 – 12 : 6 + 12 = 18 – 2 + 12 = 16 + 12 = 28