Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Tính giá trị của biểu thức trong mỗi trường hợp sau: -6x...

Tính giá trị của biểu thức trong mỗi trường hợp sau: -6x – 12 với x = -2...

Giải câu hỏi 1 trang 80 Toán lớp 6 tập 1 sách cánh Diều – Bài 5: Phép nhân các số nguyên

Câu hỏi: Tính giá trị của biểu thức trong mỗi trường hợp sau:

a) -6x – 12 với x = -2

b) -4y + 20 với y = -8

Quảng cáo

Giải:

a) Thay x = – 2 => – 6 . (- 2) – 12 = 12 – 12 = 0

b) Thay y = – 8 => – 4 . (- 8) + 20 = 32 + 20 = 52