Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Tính: x + y, biết x = -81, y = -16

Tính: x + y, biết x = -81, y = -16...

Giải câu hỏi 1 trang 71 Toán lớp 6 tập 1 sách cánh Diều – Bài 3: Phép cộng các số nguyên

Câu hỏi: Tính

a) (-28) + (-82)

b) x + y, biết x = -81, y = -16

Quảng cáo

Giải: 

a) (- 28) + (- 82) = – (28 + 82) = -110

b) x + y = (- 81) + (- 16) = – (81 + 16) = – 97