Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Viết một số có hai chữ số sao cho số đó chia...

Viết một số có hai chữ số sao cho số đó chia hết cho 2 và 9...

Giải câu hỏi 2 trang 39 Toán lớp 6 tập 1 sách cánh Diều – Bài 9: Dấu hiệu chia hết cho 3 cho 9.

Câu hỏi: Viết một số có hai chữ số sao cho

a) Số đó chia hết cho 2 và 9

b) Số đó chia hết cho cả 3 số 2, 5, 9

Quảng cáo

Giải: a) Số có hai chữ số chia hết cho 2 và 9 là: 36

b) Số có hai chữ số chia hết cho cả ba số 2, 5, 9 là: 90