Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Viết một số có hai chữ số sao cho số đó chia...

Viết một số có hai chữ số sao cho số đó chia hết cho 3 và 5...

Giải câu hỏi 1 trang 38 Toán lớp 6 tập 1 sách cánh Diều – Bài 9: Dấu hiệu chia hết cho 3 cho 9.

Câu hỏi: Viết một số có hai chữ số sao cho

a) Số đó chia hết cho 3 và 5

b) Số đó chia hết cho ba số 2, 3 , 5

Quảng cáo

Giải: a) Số có hai chữ số chia hết cho 3 và 5 là: 15

b) Số chia hết cho cả ba số 2, 3, 5 là 60