Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Viết số nguyên âm biểu thị độ cao của tàu ngầm so...

Viết số nguyên âm biểu thị độ cao của tàu ngầm so với mực nước biển, biết tàu ngầm đang ở vị trí dưới mực nước biển 20m...

Giải câu hỏi 1 trang 61 Toán lớp 6 tập 1 sách cánh Diều – Bài 1 chương 2: Số nguyên âm

Câu hỏi: Viết số nguyên âm biểu thị độ cao của tàu ngầm so với mực nước biển, biết tàu ngầm đang ở vị trí dưới mực nước biển 20m

Giải: Số nguyên âm biểu thị độ cao của tàu ngắn so với mức nước biết (vị trí dưới mực nước biển 20m) = -20.