Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Viết số sau: Ba tỉ hai trăm năm mươi chín triệu sáu...

Viết số sau: Ba tỉ hai trăm năm mươi chín triệu sáu trăm ba mươi ba nghìn hai trăm mười bảy...

Giải câu hỏi 3 trang 10 Toán lớp 6 tập 1 sách cánh Diều – Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

Câu hỏi: Viết số sau: Ba tỉ hai trăm năm mươi chín triệu sáu trăm ba mươi ba nghìn hai trăm mười bảy

Giải: Viết số: 3 259 633 217