Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Viết mỗi số sau thành tổng theo mẫu ở Ví dụ 3

Viết mỗi số sau thành tổng theo mẫu ở Ví dụ 3...

Giải câu hỏi 4 trang 11 Toán lớp 6 tập 1 sách cánh Diều – Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

Câu hỏi: Viết mỗi số sau thành tổng theo mẫu ở Ví dụ 3

Giải: