Trang chủ Lớp 6 Toán 6 Sách Chân trời sáng tạo Bài 1 trang 33 Toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo:...

Bài 1 trang 33 Toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo: Mỗi số sau là số nguyên tố hay hợp số? Giải thích...

Giải bài 1 trang 33 Toán 6 tập 1 Sách chân trời sáng tạo – Bài 10: Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Câu hỏi: Mỗi số sau là số nguyên tố hay hợp số? Giải thích.

a) 213;                           b) 245;                           c) 3 737;                           d) 67.

Giải: 

a) 213 là số nguyên tố. Vì chỉ có 2 ước là 1 và chính nó.

Quảng cáo

b) 245 là hợp số. Vì 245 có nhiều hơn 2 ước.

c) 3 737 là số nguyên tố. Vì chỉ có 2 ước là 1 và chính nó.

d) 67 là số nguyên tố. Vì chỉ có 2 ước là 1 và chính nó.