Trang chủ Lớp 6 Toán 6 Sách Chân trời sáng tạo Bài 2 trang 21 Toán 6 SGK Chân trời sáng tạo: Tìm...

Bài 2 trang 21 Toán 6 SGK Chân trời sáng tạo: Tìm số tự nhiên x, biết...

Giải bài 2 trang 21 Toán 6 tập 1 Sách chân trời sáng tạo – Bài 5: Thực hiện các phép tính

Câu hỏi: Tìm số tự nhiên x biết

a) (9x + 23) : 5 = 2;

b) [34– (82+ 14) : 13]x = 53 + 102.

Giải:

a) (9x + 23) : 5 = 2

<=> 9x + 23 = 2 . 5

<=> 9x + 23 = 10

<=> 9x = 10 – 23

<=> 9x = 10 – 8

<=> 9x = 2

Quảng cáo

=> x = 2/9

b)

[34 – (82 + 14) : 13]x = 53 + 102

<=> [34 – (82 + 14) : 13]x =225

<=> x = 225 : [34 – (82 + 14) : 13]

<=> x = 225 : (34 – 78 : 13)

<=> x = 225 : (34 – 6)

<=> x = 225 : 75

=> x = 3