Trang chủ Lớp 6 Toán 6 Sách Chân trời sáng tạo Bài 2 trang 79 Toán 6 Chân trời sáng tạo: Dùng thước...

Bài 2 trang 79 Toán 6 Chân trời sáng tạo: Dùng thước và êke để vẽ hình vuông cạnh 7 cm vào vở...

Giải bài 2 trang 79 Toán 6 tập 1 Sách chân trời sáng tạo – Bài 1: Hình vuông – Tam giác đều – Lục giác đều

Câu hỏi: Dùng thước và êke để vẽ hình vuông cạnh 7 cm vào vở. Kẻ thêm hai đường chéo rồi dùng comba đo và so sánh độ dài của chúng.

Giải: