Trang chủ Lớp 6 Toán 6 Sách Chân trời sáng tạo Bài 3 trang 79 Toán 6 Chân trời sáng tạo: Dùng thước...

Bài 3 trang 79 Toán 6 Chân trời sáng tạo: Dùng thước và êke để kiểm tra xem hình MNPQ cho trong hình bên có phải là hình vuông không...

Giải bài 3 trang 79 Toán 6 tập 1 Sách chân trời sáng tạo – Bài 1: Hình vuông – Tam giác đều – Lục giác đều

Câu hỏi: Dùng thước và êke để kiểm tra xem hình MNPQ cho trong hình bên có phải là hình vuông không

Giải: Sau khi dùng thước êke kiểm tra thì là thấy các cạnh và các góc của hình MNPQ bằng nhau. Nên hình MNPQ là hình vuông.