Trang chủ Lớp 6 Toán 6 Sách Chân trời sáng tạo Bài 3 trang 9 Toán 6 SGK Chân trời sáng tạo: Hoàn...

Bài 3 trang 9 Toán 6 SGK Chân trời sáng tạo: Hoàn thành bảng dưới đây vào vở (theo mẫu):...

Giải bài 3 trang 9 Toán 6 tập 1 Sách chân trời sáng tạo – Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp

Câu hỏi: Hoàn thành bảng dưới đây vào vở (theo mẫu):

Giải: 

 Tập hợp cho bởi cách liệt kê phần tử  Tập hợp cho bởi tính chất đặc trưng
 H = {2; 4; 6; 8; 10}  H là tập hợp các số tự nhiên chẵn khác 0 và nhỏ hơn 11.
 M = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15}  M là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 15.
 P = {11, 13, 15, 17, 19, 21}  P là tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn hơn 10 và nhỏ hơn 22.
 X = {Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei, Philippines và Đông Timor}  X là tập hợp các nước ở khu vực Đông Nam Á.