Trang chủ Lớp 6 Toán 6 Sách Chân trời sáng tạo Bài 4 trang 25 Toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo:...

Bài 4 trang 25 Toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo: Bà Huệ có 19 quả xoài và 40 quả quýt....

Giải bài 4 trang 25 Toán 6 tập 1 Sách chân trời sáng tạo – Bài 7: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Câu hỏi: Bà Huệ có 19 quả xoài và 40 quả quýt. Bà có thể chia số quả này thành 5 phần bằng nhau (có cùng số xoài, có cùng số quýt mà không được cắt quả) được không?

Giải: 

Ta có: 19 ⋮̸ 5 và 40  5 nên 19 + 40 ⋮̸ 5.

Vì vậy Bà Huệ không thể chia số quả xoài và quýt thành 5 phần bằng nhau.