Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 1.1 trang 7 Toán 6 Kết nối tri thức: Dùng kí...

Bài 1.1 trang 7 Toán 6 Kết nối tri thức: Dùng kí hiệu “∉” hoặc “∈” để trả lời câu hỏi...

Giải bài 1.1 trang 7 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 1: Tập hợp

Câu hỏi: Cho hai tập hợp:

A = {a; b; c; x; y} và B = {b; d; y; t; ư; v}

Dùng kí hiệu “” hoặc “” để trả lời câu hỏi: Mỗi phần tử a, b, x, u thuộc tập hợp nào và không thuộc tập hợp nào?

Giải: 

Ta có:

Quảng cáo

 A; a  B

 A; b  B

 A; x  B

 A; u  B