Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 1.11 trang 12 Toán 6 Kết nối tri thức: Dùng các...

Bài 1.11 trang 12 Toán 6 Kết nối tri thức: Dùng các chữ số 0, 3 và 5, viết một số tự nhiên có ba chữ số khác nhau mà chữ số 5 có giá trị là ...

Giải bài 1.11 trang 12 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 2: Cách ghi số tự nhiên

Câu hỏi: Dùng các chữ số 0, 3 và 5, viết một số tự nhiên có ba chữ số khác nhau mà chữ số 5 có giá trị là 50

Giải: Chữ số 5 có giá trị là 50 nên nó ở hàng chục.

Số 0 không thể đứng đầu lên chữ số 3 ở hàng trăm và chữ số 0 ở hàng đơn vị.

Vậy số cần tìm là 350.