Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 1.4 trang 8 Toán 6 sách Kết nối tri thức: Bằng...

Bài 1.4 trang 8 Toán 6 sách Kết nối tri thức: Bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng, hãy viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 10....

Giải bài 1.4 trang 8 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 1: Tập hợp

Câu hỏi: Bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng, hãy viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 10.

Giải: Tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 10 được viết bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng là:

A = {n  N | n < 10}