Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 1.7 trang 12 Toán 6 sách Kết nối tri thức: Chữ...

Bài 1.7 trang 12 Toán 6 sách Kết nối tri thức: Chữ số 4 đứng ở hàng nào trong một số tự nhiên nếu nó có giá trị bằng...

Giải bài 1.7 trang 12 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 2: Cách ghi số tự nhiên

Câu hỏi: Chữ số 4 đứng ở hàng nào trong một số tự nhiên nếu nó có giá trị bằng

a) 400                       b) 40                            c) 4

Giải:

Quảng cáo

a) Chữ số 4 có giá trị bằng 400 khi nó đứng ở hàng trăm.

b) Chữ số 4 có giá trị bằng 40 khi nó đứng ở hàng chục.

c) Chữ số 4 có giá trị bằng 4 khi nó đứng ở hàng đơn vị.