Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 1.9 trang 12 Toán 6 Kết nối tri thức: Viết các...

Bài 1.9 trang 12 Toán 6 Kết nối tri thức: Viết các số sau bằng số La Mã: 18; 25...

Giải bài 1.9 trang 12 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 2: Cách ghi số tự nhiên

Câu hỏi: Viết các số sau bằng số La Mã: 18; 25

Giải: Ta viết các số đã cho dưới dạng số La Mã là:

18: XVIII

25: XXV