Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 2.1 trang 33 Toán 6 Kết nối tri thức: Hãy tìm...

Bài 2.1 trang 33 Toán 6 Kết nối tri thức: Hãy tìm các ước của mỗi số sau: 30; 35 ; 17...

Giải bài 2.1 trang 33 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất

Câu hỏi: Hãy tìm các ước của mỗi số sau: 30; 35 ; 17

Giải: Ư(30) = {1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30}

Ư(35) = {1; 5; 7; 35}

Ư(17) = {1; 17}