Trang chủ Bài học Bài tâp cuối chương 1 (Kết nối tri thức)

Bài tâp cuối chương 1 (Kết nối tri thức)

Bài 1.59 trang 28 Toán 6 Kết nối tri thức: Một phòng chiếu phim có 18 hàng ghế, mỗi hàng ghế có 18 ghế....
a) Tối thứ Sáu, số tiền bán vé thu được là 10 550 000 đồng. Hỏi có bao nhiêu vé không bán được?
Bài 1.55 trang 28 Toán 6 Kết nối tri thức: Số 2 020 là số liền sau của số nào
b) Cho số tự nhiên a khác 0. Số liền trước của số tự nhiên a là số nào? Số liền sau số tự nhiên a là số nào?

Mới cập nhật

Trả lời câu hỏi trang 14 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều: Bài 2 Thời gian của em
Trả lời câu hỏi 1, 2 trang 14 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Bài 2: Thời gian của em Câu...
Tự đọc sách báo: Đọc mục lục sách trang 12 Tiếng Việt 2 cánh diều
Hướng dẫn trả lời câu 2 trang 13 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều: Đọc mục lục sách Câu 2. Em...
Lời giải bài viết 2 trang 11 Tiếng Việt 2 Cánh Diều: Ghép từ ngữ ở cột A với cột B để tạo thành...
Trả lời câu hỏi 1, 2, 3 trang 11, 12 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Bài viết 2 -...
Hướng dẫn trả lời câu hỏi trao đổi trang 10, 11 Tiếng Việt 2 Cánh diều: Giả sử em được mời lên sân khấu...
Trả lời câu hỏi 1, 2 trang 10, 11 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Trao đổi - Mỗi người...
Trả lời câu hỏi luyện tập bài Mỗi người một việc trang 10 Tiếng Việt 2 Cánh diều: Xếp các từ ngữ dưới...
Trả lời câu hỏi 1, 2 trang 10 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Luyện tập: Mỗi người một việc Câu...
Soạn bài Mỗi người một việc trang 9 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều: Bài thơ nói lên những đồ vật, con vật và...
Trả lời câu hỏi 1, 2, 3 trang 9 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Bài đọc: Mỗi người một...