Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 2.17 trang 41 Toán 6 Kết nối tri thức: Phân tích...

Bài 2.17 trang 41 Toán 6 Kết nối tri thức: Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố: 70; 115...

Giải bài 2.17 trang 41 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 10: Số nguyên tố

Câu hỏi: Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố: 70; 115

Giải: 70 = 2 . 5.  7

115 = 5 . 23