Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 2.18 trang 41 Toán 6 Kết nối tri thức: Kết quả...

Bài 2.18 trang 41 Toán 6 Kết nối tri thức: Kết quả phân tích các số 120, 102 ra thừa số nguyên tố của Nam như sau...

Giải bài 2.18 trang 41 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 10: Số nguyên tố

Câu hỏi: Kết quả phân tích các số 120, 102 ra thừa số nguyên tố của Nam như sau:

120 = 2.3.4.5   ;   102 = 2.51

Theo em, kết quả của Nam đúng hay sai?

Nếu sai, em hãy sửa lại cho đúng.

Quảng cáo

Giải: Kết quả của Nam là sai. Sửa lại:

120 = 23.3.5

102 = 2.3.17