Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 2.27 trang 43 Toán 6 Kết nối tri thức: Tìm số...

Bài 2.27 trang 43 Toán 6 Kết nối tri thức: Tìm số tự nhiên x không vượt quá 22 sao cho...

Giải bài 2.27 trang 43 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Luyện tập chung

Câu hỏi: Tìm số tự nhiên x không vượt quá 22 sao cho:

a) 100 – x chia hết cho 4

b) 18 + 90 + x chia hết cho 9

Giải: a) 100 – x chia hết cho 4. Mà 100 chia hết cho 4 nên x chia hết cho 4

Do đó x là bội của 4 và không vượt quá 22

Quảng cáo

Vậy x  {0; 4; 8; 12; 16; 20}

b) 18 + 90 + x chia hết cho 9. Mà 18 và 90 chia hết cho 9 nên x chia hết cho 9

Do đó x là bội của 9 và không vượt quá 22

Vậy x  {0; 9; 18}