Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 2.26 trang 43 Toán 6 Kết nối tri thức: Hãy phân...

Bài 2.26 trang 43 Toán 6 Kết nối tri thức: Hãy phân tích các số A, B ra thừa số nguyên tố...

Giải bài 2.26 trang 43 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Luyện tập chung

Câu hỏi: Hãy phân tích các số A, B ra thừa số nguyên tố:

A = 42.63

B = 92.152

Quảng cáo

Giải: