Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 2.32 trang 48 Toán 6 Kết nối tri thức: Tìm ƯCLN

Bài 2.32 trang 48 Toán 6 Kết nối tri thức: Tìm ƯCLN...

Giải bài 2.32 trang 48 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 11: Ước chung. Ước chung lớn nhất

Câu hỏi: Tìm ƯCLN của

a) 22.5và 3.5

b) 24.3; 22.32.5 và 24.11

Bài làm:

a) 22.5 và 3.5

Quảng cáo

Ta thấy 2 và 5 là thừa số nguyên tố chung. Số mũ nhỏ nhất của 2 là 1 và  số mũ nhỏ nhất của 5 là 1 nên

ƯCLN cần tìm là 2.5 = 10

b) 24.3; 22.32.5 và 24.11

Ta thấy 2 là thừa số nguyên tố chung. Số mũ nhỏ nhất của 2 là 22 nên
ƯCLN cần tìm là 22 = 4