Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 2.33 trang 48 Toán 6 Kết nối tri thức: Cho hai...

Bài 2.33 trang 48 Toán 6 Kết nối tri thức: Cho hai số a = 72 và b = 96...

Giải bài 2.33 trang 48 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 11: Ước chung. Ước chung lớn nhất

Câu hỏi: Cho hai số a = 72 và b = 96

a) Phân tích a và b ra thừa số nguyên tố

b) Tìm ƯCLN(a, b), rồi tìm ƯC(a, b)

Giải: 

a) a = 72 = 23.32

Quảng cáo

b = 96 = 25.3

b) Ta thấy 2 và 3 là các thừa số chung của 70 và 96. Số mũ nhỏ nhất của 2 là 3 và số mũ nhỏ nhất của 3 là 1 nên

ƯCLN(72; 96) = 23.3=24

ƯC(a, b) = Ư(24) = {1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24}