Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 2.54 trang 56 Toán 6 Kết nối tri thức: Thực hiện...

Bài 2.54 trang 56 Toán 6 Kết nối tri thức: Thực hiện phép tính sau rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố...

Giải bài 2.54 trang 56 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài tập cuối chương 2

Câu hỏi: Thực hiện phép tính sau rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố

a) 142+52+22

b) 400 : 5 + 40

Giải:

Quảng cáo

a) 142+52+22= 196 + 25 + 4 = 225 = 32.52

b) 400 : 5 + 40 = 80 + 40 = 120 = 23.3.5