Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 2.55 trang 56 Toán 6 Kết nối tri thức: Tìm ƯCLN...

Bài 2.55 trang 56 Toán 6 Kết nối tri thức: Tìm ƯCLN và BCNN của: a) 21 và 98...

Giải bài 2.55 trang 56 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài tập cuối chương 2

Câu hỏi: Tìm ƯCLN và BCNN của:

a) 21 và 98

b) 36 và 54

Quảng cáo

Giải: 

a) ƯCLN(21, 98) = 7 ; BCNN(21, 98) = 294

b) ƯCLN(36, 54) =  18; BCNN(36, 54) = 108