Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 2.60 trang 56 Toán 6 Kết nối tri thức: Biết rằng...

Bài 2.60 trang 56 Toán 6 Kết nối tri thức: Biết rằng hai số 79 và 97 là hai số nguyên tố. Hãy tìm ƯCLN và BCNN của hai số này...

Giải bài 2.60 trang 56 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài tập cuối chương 2

Câu hỏi: Biết rằng hai số 79 và 97 là hai số nguyên tố. Hãy tìm ƯCLN và BCNN của hai số này

Giải: Vì 79 và 97 là hai số nguyên tố nên ƯCLN(79, 97) = 1 và BCNN(79, 97) = 79.97 = 7 663