Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 3.1 trang 61 Toán 6 Kết nối tri thức: Mỗi nhiệt...

Bài 3.1 trang 61 Toán 6 Kết nối tri thức: Mỗi nhiệt kế dưới đây chỉ bao nhiêu độ C...

Giải bài 3.1 trang 61 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 13: Tập hợp các số nguyên

Câu hỏi: Mỗi nhiệt kế dưới đây chỉ bao nhiêu độ C?

Giải: Nhiệt độ mồi nhiệt kế chỉ lần lượt là: -8 ; 31 ; 0 ; -22